Illusiva djuphavsdykare

Näbbvalar är en av de mest mystiska valarna och är förmodligen de minst studerade marina däggdjuren på grund av deras uppenbart låga antal populationer och deras djuphavshabitat till havs. För närvarande finns det 22 namngivna arter, men på grund av deras illusoriska natur tror forskarna att det fortfarande finns några arter som ännu inte har upptäckts. De mest frekventa är Cuvier-, Baird-, Stejneger- och Hubb-näbbvalar.

De har en världsomfattande utbredning, beroende på art, och finns i tropiska till tempererade vatten i Stilla havet och Atlanten. De samlas vanligtvis på djupt vatten nära kontinentalsocklar där vissa kan dyka så djupt som 1 000 meter för att jaga sin favoritmat: bläckfisk. Dessa djur är unika inom familjen tandvalar eftersom de bara har ett enda par tänder som används för parningsritualer. För att äta suger de helt enkelt in maten i munnen och sväljer den helt. Om du drömmer om att dyka med näbbvalar kan du utforska kartan nedan för att hitta dykplatser där de har setts.