Większy kuzyn pufferfisha

Nie należy mylić go z jego mniejszym kuzynem, pufferfish, można odróżnić jeżozwierza po ich wydłużonych ciałach i dużych oczach. Istnieje kilka gatunków jeżowców w rodzinie Diodontidae, z których wszystkie mogą nadmuchać swoje ciała, gdy są sprowokowane lub zagrożone. Aktywują one ten unikalny mechanizm obronny poprzez połykanie wody lub powietrza, co zwiększa ich rozmiary i sprawia, że ostre kolce pokrywające ich ciała stają na głowie.

Z jeżozwierzami można nurkować na całym świecie na płytkich rafach w wodach umiarkowanych i tropikalnych. Morświny można rozpoznać nie tylko po ich pokrytych kolcami ciałach, ale są one zazwyczaj brązowo-żółte i pokryte małymi czarnymi plamkami z białym podbrzuszem. Najlepiej spotkać je na rafie koralowej lub skalistej, w pobliżu jaskiń, wraków statków lub gzymsów. Aby dowiedzieć się, gdzie można nurkować z jeżowcami, zapoznaj się z poniższą mapą miejsc nurkowych.