Revets voktere

Svarttippede revhaier er en av de haiene som oftest blir observert rundt rev, siden de er svært tallrike i dette habitatet. Den finnes i grunne, kystnære farvann i de tropiske områdene i Stillehavet og Det indiske hav, og er lett å kjenne igjen på de mørke, svarte spissene på rygg- og halefinnene. Svartspissene er lite vandrende og foretrekker et mindre leveområde der de lever av krepsdyr, mindre benfisk og til og med sjøslanger.

Selv om de ikke er like lette å nærme seg som sine hvite fettere, er de en spennende og hyppig observert art under dykking og snorkling over varme korallrev. Med sine distinkte svarte spisser og slanke kroppslinje er de spektakulære fotomotiver. Disse dyrene beveger seg så elegant at de ser ut til å vokte det som om de er på vakt. Selv om de er en av de vanligste haiene man kan se under dykking i Indo-Stillehavsregionen, har arten hatt en betydelig tilbakegang de siste årene på grunn av overfiske. Hvis du vil utforske de beste dykkestedene der du kan dykke med svarttippede revhaier, kan du ta en titt på kartet over dykkestedene nedenfor.