Προγράμματα

Προγράμματα

  • Οικολογία
  • Εκπαίδευση Έκτακτης Ανάγκης
  • Ελεύθερη κατάδυση
  • Αυτόνομη κατάδυση
  • Snorkel Diver
  • Extended Range (XR)
Αυτόνομη κατάδυση
dive_centeritcareer
Ελεύθερη κατάδυση
freediving
Ειδική Διαβάθμιση
diamondmdb

Συνεργαζόμενες περιοχές κατάδυσης