Το βαρύτερο από όλα τα χέλια

Το χέλι conger, επίσης γνωστό ως ευρωπαϊκό conger, διανέμεται σε όλο τον ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό και είναι ιδιαίτερα παρόν στη Μεσόγειο Θάλασσα. Αυτά τα ανθεκτικά χέλια είναι τα βαρύτερα θαλάσσια είδη χερουβείμ στην οικογένεια Congridae και ένα αγαπημένο θέαμα μεταξύ των Ευρωπαίων δυτών, μεγαλώνοντας μέχρι 3m (9.8 πόδια) σε μήκος και 72 kg (159 λίβρες) σε βάρος!

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Καταγεγραμμένες καταδύσεις
Show affiliated training centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.