"Úhoř", který ve skutečnosti není úhoř

Vlčí úhoř není úhoř vůbec, ale jeden z pěti druhů "vlkodlaků", kteří mají spárované žábry a prsní ploutve. Tyto dlouhé, hubené ryby mohou růst poměrně velké a dosahovat až 2,5 m (8,2 stop) dlouhé. Tyto mořské ryby se studenou vodou se skrývají v jeskyních, štěrbinách a skalnatých útesech podél severoamerického pobřeží Tichého oceánu, od Baja California, Mexiko severně po ostrov Kodiak na Aljašce. Vlčí úhoře najdete také na východním pobřeží Ruska a na jihu k Japonskému moři.

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Logované ponory
Show affiliated training centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.

Objevte více podvodní divočiny

IMAGE © Alamy/Wildestanimal

Kosatka dravá - Killer Whale / Orca

  Prozkoumejte více podvodní život