Bậc thầy ngụy trang

Bạch tuộc có tám cánh tay với các giác hút mà nó sử dụng như một công cụ mạnh mẽ để săn con mồi, phòng thủ trước những kẻ tấn công và vận động dọc theo đáy biển. Chúng là một trong những loài động vật biển hấp dẫn nhất hành tinh. Mỗi con bạch tuộc đều có một “cánh tay” được chỉ định mà nó ưa thích và sử dụng thường xuyên nhất. Vì không có bộ xương bên trong nên chúng cực kỳ cơ động và có thể chui qua những khoảng trống, lỗ hẹp nhất. Một số loài thậm chí có thể tồn tại và di chuyển trên đất liền trong thời gian ngắn. Lặn bình khí cùng bạch tuộc là một trải nghiệm tuyệt vời và bổ ích.

Octopuses are highly intelligent animals. They can perform complex tasks such as unscrewing jars and using tools. Their most amazing feature, however, may be their ability to adapt to any environment by changing their color and surface texture in an instant. They are truly the masters of camouflage. Go diving with octopuses and you’ll encounter firsthand how interesting and incredible these animals really are. But move slowly, they are very shy. Click here to discover where you can dive with the different kinds of species around the world like the giant Pacific octopus or the blue-ringed octopus.