Dữ liệu này được cung cấp từ thông tin nhật ký lặn trong ứng dụng MySSI

Trung tâm đào tạo trực thuộc

Các điểm lặn lân cận

Riana’s Arch

Đây là một địa điểm Lặn đặc biệt với một cuộc bơi lội nhỏ nhưng ngoạn mục thông qua việc cung cấp nhiều loại cá và sinh vật vĩ mô ngoạn mục. Thực sự là một Lặn không thể bỏ qua khi ở Ponta. Độ sâu trung bình là 18m và độ sâu tối đa là 24m

Tìm hiểu thêm

Wayne’s World

Địa Lặn này có độ sâu trung bình là 20 mét và độ sâu tối đa là 24 mét. Địa điểm Lặn chỉ có thể đến được bằng thuyền và đây là nơi lướt sóng ra biển.

Tìm hiểu thêm

Mavericks

Địa Lặn này có độ sâu trung bình là 25 mét và độ sâu tối đa là 28 mét. Địa Lặn chỉ có thể đến được bằng thuyền thông qua đường lướt sóng xuống biển.

Tìm hiểu thêm

Malongane Ledge

Địa Lặn này có độ sâu trung bình 45 mét và độ sâu tối đa 55 mét. Địa điểm Lặn này chỉ có thể đến được bằng thuyền và là nơi lướt sóng ra biển.

Tìm hiểu thêm

Kevs Ledge

Địa điểm Lặn này có độ sâu trung bình là 22 mét và độ sâu tối đa là 24 mét. Địa Lặn chỉ có thể đến được bằng thuyền được thực hiện thông qua hoạt động lướt sóng.

Tìm hiểu thêm

Bass City

This dive site has an average depth of 20 meters and a maximum depth of 23 meters. It is only accessible by boat which is done via a surf launch into the ocean.

Tìm hiểu thêm

Atlantis

Các cấu trúc trên rạn san hô này gợi nhớ đến một thành phố chìm đắm với những tảng đá vuông khổng lồ mô phỏng các khối lego được đặt dưới đáy đại dương. San hô roi và san hô cây xanh, đen và trắng lớn mọc từ giữa các kẽ hở và các bức tường bên của rạn san hô.

Tìm hiểu thêm

Fingers

Địa Lặn này có độ sâu trung bình là 12 mét và độ sâu tối đa là 14 mét. Địa điểm Lặn này chỉ có thể đến được bằng thuyền, một phương tiện lướt sóng ra biển.

Tìm hiểu thêm

Checkers

Checkers has an average depth of 16 meters and a maximum depth of 19 meters. This dive site is also only accessible by a short boat ride and is interesting for all levels of divers.

Tìm hiểu thêm

Pinnicles Ponta Malongane

Địa Lặn này có độ sâu trung bình 28 mét với độ sâu tối đa 45 mét. Địa điểm Lặn này chỉ có thể đến được bằng thuyền và là nơi lướt sóng ra biển.

Tìm hiểu thêm