Lặn ở Papudo

Papudo là một khu vực tuyệt vời trong vùng Valparaiso, với các điểm Lặn dành cho mọi cấp độ kỹ năng. Khám phá các thành tạo đá, vách đá và đỉnh cao độc đáo. Khối đá nổi tiếng nhất là “Punta Pite”, bảo vệ vịnh khỏi những đợt sóng lớn, tạo điều kiện Lặn tuyệt vời hầu như quanh năm. Có ít nhất mười địa điểm Lặn được đặt tên cách đó chưa đầy 20 phút đi thuyền như Bajo de los Colores, Punta Gruesa, Punta Pite và Bajo del Chijete. Tầm nhìn xa từ 10 đến 30 mét. Lặn ở Papudo, bạn sẽ thấy những bức tường, rừng tảo bẹ và sự đa dạng phong phú của các loài động vật không xương sống và cá.