غواصی در پاپودو

پاپودو یک منطقه عالی در منطقه والپارایسو است که دارای نقاط غواصی برای تمام سطوح مهارت است. صخره‌ها، صخره‌ها و قله‌های منحصربه‌فرد را کاوش کنید. معروف ترین سازند صخره ای "Punta Pite" است که از خلیج در برابر تورم محافظت می کند و در بیشتر مواقع سال شرایط غواصی عالی را ایجاد می کند. حداقل ده مکان غواصی نام‌گذاری شده در فاصله کمتر از 20 دقیقه با قایق وجود دارد، مانند Bajo de los Colores، Punta Grusa، Punta Pite و Bajo del Chijete. محدوده دید بین 10 تا 30 متر است. با غواصی در پاپودو، دیوارها، جنگل های کلپ و تنوع بی مهرگان و ماهی ها را خواهید دید.