Lặn trong hang Chinhoyi

Hang Chinhoyi, trước đây gọi là Hang Sinoia, là một hệ thống hang động gồm các hang động và đường hầm bằng đá vôi và dolomit được hình thành qua hàng triệu năm bởi nước mưa. Hang Chinhoyi được coi là ngang hàng với một số địa điểm Lặn tốt nhất trên thế giới và có tầm nhìn tuyệt vời. Thợ lặn ở mọi trình độ đều có điều gì đó để tận hưởng, mặc dù việc kiểm soát độ nổi là điều bắt buộc. Bạn sẽ cần phải Lặn với câu lạc bộ Lặn đã đăng ký ở Zimbabwe. Trong quá trình Lặn, bạn sẽ thấy một trong những hang động chứa những đồng xu được người quan sát ném vào và một hang động khác chứa đầy xương.