غواصی در غارهای چینهویی

غارهای چینهویی که قبلاً به عنوان غارهای سینویا شناخته می‌شد، یک سیستم غار از غارها و تونل‌های آهکی و دولومیت است که طی میلیون‌ها سال توسط آب باران شکل گرفته است. غارهای چینهویی با برخی از بهترین مکان های غواصی در جهان برابری می کند و دید فوق العاده ای دارد. غواصان با هر مدرکی چیزی برای لذت بردن دارند، اگرچه کنترل شناوری ضروری است. شما باید با یک باشگاه غواصی ثبت شده در زیمبابوه غواصی کنید. در طول غواصی خود، می‌بینید که یکی از غارها حاوی سکه‌هایی است که توسط ناظران پرتاب می‌شوند و دیگری پر از استخوان است.