Lặn ở Amchit

Dọc theo Bức tường Amchit, có một số điểm Lặn mà bạn có thể khám phá trong một ngày lặn. Hầu hết các địa điểm này đều phù hợp với mọi trình độ của thợ lặn và có thể dễ dàng tiếp cận. Rạn san hô Barbour là một trong những địa điểm Lặn lý tưởng nổi tiếng nhất dành cho thợ lặn Deep và XR. Những thợ lặn nâng cao cũng có thể đến Bubbles Cliff và Way Down, nổi tiếng với các thành tạo đá và lặn trong tường. Gần bờ hơn, ở độ sâu từ 5 mét (16,4 feet) đến 10 mét (32,8 feet), bạn có thể khám phá những lối đi đầy đá của Đường hầm.

Các địa điểm lặn nên ghé thăm ở Amchit