غواصی در آمچیت

در امتداد دیوار آمچیت، چندین نقطه غواصی وجود دارد که می توانید در طول یک روز غواصی آنها را پوشش دهید. اکثر این سایت ها برای تمام سطوح غواص مناسب هستند و به راحتی قابل دسترسی هستند. صخره باربور یکی از معروف ترین مکان های غواصی ایده آل برای غواصان Deep و XR است. غواصان پیشرفته همچنین می‌توانند به Bubbles Cliff و Way Down که به‌خاطر سازندهای صخره‌ای و غواصی دیواری معروف هستند، بروند. نزدیکتر به ساحل، در اعماق بین 5 متر (16.4 فوت) تا 10 متر (32.8 فوت)، می توانید گذرگاه های صخره ای تونل ها را کاوش کنید.

سایت های غواصی برای بازدید در Amchit