Lặn trong Khu bảo tồn biển Tavolara

Những khu vực được bảo vệ này được tạo thành từ ba khu vực độc đáo. Ở Khu A hoàn toàn không được phép lặn. Ở Khu B, bạn được phép Lặn ở đó với sự hướng dẫn của một số trung tâm lặn đã đăng ký và ở Khu C, bạn có thể tự do Lặn theo ý muốn. Nhìn chung, 93 kilômét vuông (58 dặm vuông) nước xung quanh Sardinia đã được bảo vệ. Sự bảo vệ của khu vực này mang lại là một hệ sinh thái vô cùng màu mỡ với sự đa dạng lớn của sinh vật biển. Sinh vật biển này đã tăng lên đáng kể kể từ khi khu vực này được bảo vệ vào cuối những năm 1990.