Dykking i Tavolara Marine Protected Area (marint verneområde)

Disse verneområdene består av tre unike soner. I sone A er dykking ikke tillatt i det hele tatt. I sone B er det tillatt å dykke med veiledning fra visse registrerte dykkesentre, og i sone C kan du dykke som du vil. Totalt sett er 93 kvadratkilometer av vannet rundt Sardinia vernet. Beskyttelsen av dette området gir et utrolig fruktbart økosystem med en stor variasjon av marint liv. Det marine livet har økt dramatisk etter at området ble fredet på slutten av 1990-tallet.

Akvatisk liv i Area Marina Protetta di Tavolara