สคูบ้า
dive_centerit
Extended Range (XR)
xrxr_it
รีบรีทเธอร์
rebreather
การดำสน๊อคเกิ้ล
sno
โปรแกรม

โปรแกรม

 • Scuba
 • Snorkel Diver
 • Extended Range (XR)
บริการ

บริการ

 • อุปกรณ์ชดเชยแรงลอยตัว
 • ดรายสูท
 • ชุดนีโอพรีน
 • เร็กกูเลเตอร์
 • ขวด
Other Offers

Other Offers

 • ดำน้ำจากเรือ
 • One Day Cruises
 • Half Day Cruises
 • Diving Safari / Cruises
 • Drift Dives
 • Night Dives
 • ดำน้ำจากชายฝั่ง
 • ดำน้ำซากเรือ
 • Own Dive Boat
 • Pool Dives
เติมแก๊ส

เติมแก๊ส

 • อากาศ
 • อาร์กอน
 • ไนตรอกไดฟ์
 • ออกซิเจน
 • Trimix
อุปกรณ์ดำน้ำ

อุปกรณ์ดำน้ำ

 • ไดฟ์คอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์ดำน้ำ
 • Full Face Mask
 • การดำน้ำถ่ายรูปภาพและวิดีโอ
 • รีบรีทเธอร์
 • สกู๊ตเตอร์
วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

 • เงินสด
 • บัตรเครดิต
 • บัตรเดบิต

แหล่งดำน้ำในเครือ