โปรแกรม

โปรแกรม

 • Ecology
 • Emergency Training
 • Scuba
 • Snorkel Diver
บริการ

บริการ

 • ตัว การลอยตัว
 • ไดฟ์คอมพิวเตอร์
 • ชุดนีโอพรีน
 • หน่วยงานกำกับดูแล
 • กระบอกสูบ
Other Offers

Other Offers

 • ดำน้ำเรือ
 • ทัวร์ ท่อสน็อคเกิ้ล
เติม แก๊ส

เติม แก๊ส

 • อากาศ
 • ไนตรอกไดฟ์
 • ออกซิเจน
อุปกรณ์ดำน้ำ

อุปกรณ์ดำน้ำ

 • ไดฟ์คอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์ดำน้ำ
 • การดำน้ำถ่ายรูปภาพและวิดีโอ
วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

 • บัตรเครดิต
 • บัตรเดบิต
สคูบ้า
dive_centerit
Extended Range (XR)
xr
เรตติ้งพิเศษ
diamondmares_dc

แหล่งดำน้ำในเครือ