De bredaste resenärerna

Den oceaniska vitspetshajen känns igen på sina långa fenor, som är avrundade i motsats till de spetsiga spetsarna hos många andra hajar. Namnet kommer från de vitfärgade spetsarna på fenorna. Med en längd på cirka 3 meter är han en av de större hajarna i haven. Om du vill dyka med oceaniska vitspetshajar måste du resa till tropiska och subtropiska områden, eftersom de inte gillar kallare vatten.

Vitspetshajar är både dag- och nattaktiva och brukar vanligtvis använda sina stora bröstfenor för att ta sig fram i vattnet. De är dock kapabla till överraskande hastighetsutbrott när möjligheten att rusa in i ett matningsrus dyker upp. Dessa djur är mycket nyfikna, historiskt sett vet de att de följer fartyg till havs och simmar inom några få meter från dykare. När det görs med respekt och försiktighet är dykning med vitspetshajar en oförglömlig och ödmjuk upplevelse. Klicka här för att hitta de mest pålitliga platserna runt om i världen för att möta dessa majestätiska rovdjur.