De mest framstående näsorna

Blåhajen är lätt att känna igen på sin nos, som är längre än bred och har en lätt uppåtriktad böjning. Den har dock fått sitt namn på grund av den ljusblå färgen på dess hud. Denna varelse är också känd för sina mycket stora ögon och de nästan svarta spetsarna på fenorna. Den lever nästan uteslutande i det öppna havet och kan dyka upp till 350 meters djup, därför är det osannolikt att du någonsin kommer att stöta på dessa eleganta simmare nära kusten. Att få dyka med blåhajar är en otrolig upplevelse eftersom de är mycket nyfikna och gillar att simma nära dykare. På grund av deras nyfikenhet är det viktigt att behandla dem med respekt och inte försöka röra eller hantera dem på något sätt.

För det mesta är blåhajen en mycket långsam och bekväm simmare. Men om den är i fara kan den snabbt bli en av de snabbaste fiskarna i havet. Dessa djur livnär sig på en kost som skiljer sig mycket från de flesta fiskar. Förutom den typiska hajdieten av betesfisk äter de också bläckfiskar, mindre hajar och fiskar som rymmer från fiskeverksamhet. På grund av det sistnämnda blir de ofta offer för bifångster och är också en av de viktigaste arterna som jagas för hajfinsoppa. Bli en förespråkare för blåhajen genom att dyka med dessa majestätiska varelser och se dem i sin naturliga miljö. Ta reda på var du kan dyka med blåhajar här.