En populär sötvattensportfisk

Den vanliga rödingen kommer från karpfamiljen Cyprinidae och är hemmahörande i sötvattensjöar och floder i Europa och Asien. Tyvärr har den också en stor spridning i Nordamerika, där den är en invasiv art som kallas amerikansk mört. Inom sin naturliga utbredning finns den vanliga rödingen vanligtvis runt sötvattenbassängerna i Nordsjön, Östersjön, Svarta havet, Kaspiska havet och Aralhavet.

Denna skolande fisk föredrar klara sjöar och långsamt rinnande floder där den gärna gömmer sig i grunda, ogräsbevuxna områden för att äta vattenvegetation och insekter. Mörkröda fenor, gula ögon och en gyllene ram kännetecknar rödingens kraftiga kropp. Den kan bli 35-40 cm lång och väga upp till 2 kilo. Utforska kartan nedan för att hitta de bästa dykplatserna där det bor vanlig rudd.