En liten fiskart utan fjäll

Stickleback är en liten, skallös fisk som finns i sötvatten, bräckt vatten och havsvatten i de tempererade områdena på norra halvklotet. Dessa små fiskar blir i genomsnitt 5-10 cm långa och omfattar cirka åtta fiskarter inom familjen Gasterosteidae. Sticklebacks är kusiner till pipfiskar och sjöhästar och kan identifieras genom en rad med 2-16 taggar framför ryggfenan.

De tre- och nio-striga sticklebackarna är de vanligaste arterna och förekommer på hela norra halvklotet i söt- och saltvatten. Bäck- och fyrspetsiga sticklebackar trivs i sötvattensmiljöer i Nordamerika, medan den femtonspetsiga sticklebacken finns utanför kusterna på de brittiska öarna och i nordvästra Europa. Titta på kartan nedan för att ta reda på var sticklebackar ses på dykplatser nära dig.