Najgłębsze nurkowanie, Najdalej pływające, Największe rozwijające się żółwie morskie

Skórzany żółw morski jest największym ze wszystkich żółwi na ziemi, zarówno wodnych jak i lądowych. Łatwo go rozpoznać po masywnej, niebiesko-niebieskiej skórzanej skorupie, różniącej się od wszystkich innych twardych i kościstych skorup żółwi morskich. Skórzana skorupa jest masywną, starożytną relikwią; jedynym pozostałym gatunkiem żółwia z rodziny Dermochelys. Może urosnąć do siedmiu stóp i waży ponad 2000 funtów!

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Logged Dives
Show affiliated training centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.

Discover more Underwater Wildlife

  Explore more underwater wildlife