Najbardziej Ornate Looking Sharks

Jeden z najrzadziej spotykanych rekinów, wobbegong znajduje się tylko w niewielkiej liczbie miejsc nurkowych na całym świecie. Rozmieszczony w płytkich wodach umiarkowanych i tropikalnych zachodniego Oceanu Spokojnego i wschodniego Oceanu Indyjskiego, ten wyjątkowo wyglądający rekin jest najczęściej spotykany w Australii i Indonezji. Wobbegong to popularna nazwa nadana 12 różnym gatunkom tego rekina, znanym również jako "rekiny dywanowe" ze względu na kudłato wyglądające brody, które rosną wokół pyska i fakt, że większość życia spędzają one leżąc nieruchomo na dnie oceanu.

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong }}, {{item.countryLong}}
Show affiliated dive sites
Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Logged Dives
Show affiliated dive centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.

Discover more Underwater Wildlife

  Explore more underwater wildlife