Birds of the Sea

Manta rafowa jest drugim co do wielkości gatunkiem rafy na świecie obok swojego najbliższego krewnego, gigantycznej manty oceanicznej, rosnącej do 3,5 m (12 stóp) szerokości, lub więcej. W rzeczywistości, te dwa typy były uważane za jeden gatunek do 2009 roku, kiedy to zostały oficjalnie podzielone na dwa odrębne gatunki. Manty rafowe można znaleźć w wodach tropikalnych i subtropikalnych w całym regionie Indo-Pacyfiku. W odróżnieniu od głębiej zamieszkałej olbrzymiej manty oceanicznej, preferują one płytsze wody i zwykle spotyka się je w rejsach po rafach koralowych i innych siedliskach przybrzeżnych.

Ze względu na ich bardziej płytkie siedliska i fakt, że nie dokonują dużych migracji, wolą pozostać na określonym obszarze, łatwo je spotkać podczas nurkowania w wodach przybrzeżnych, rafowych i wyspiarskich. Nie ma to jak oglądanie tych dużych karmników filtrujących, które przelatują obok ciebie jak stado ptaków. Jeśli zawsze chciałeś nurkować z rafowymi promieniami manty, kliknij na mapę poniżej, aby odkryć najlepsze miejsca nurkowe, gdzie można je spotkać.