Birds of the Sea

Manta rafowa jest drugim co do wielkości gatunkiem rafy na świecie obok swojego najbliższego krewnego, gigantycznej manty oceanicznej, rosnącej do 3,5 m (12 stóp) szerokości, lub więcej. W rzeczywistości, te dwa typy były uważane za jeden gatunek do 2009 roku, kiedy to zostały oficjalnie podzielone na dwa odrębne gatunki. Manty rafowe można znaleźć w wodach tropikalnych i subtropikalnych w całym regionie Indo-Pacyfiku. W odróżnieniu od głębiej zamieszkałej olbrzymiej manty oceanicznej, preferują one płytsze wody i zwykle spotyka się je w rejsach po rafach koralowych i innych siedliskach przybrzeżnych.

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Logged Dives
Show affiliated training centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.