Disse dataene er hentet fra loggbokinformasjonen i MySSI-appen.

Tilknyttet opplæringssenter

Dykkesteder i nærheten

St.John’s Island (Zabargad) East

John's Island har seks dykkesteder. Kombinasjonen av sunne hard- og bløtkoraller og aktive strømmer gjør at disse stedene tiltrekker seg et rikt marint liv. Hovedrevet begynner på rundt 9 meters dyp og blir dypere og dypere helt til du kommer til stupet.

Finn ut mer

Sataya Reef South

Shaab Sataya er det mest berømte delfinrevet i South Reed Sea og et av de største revene i Reef Sea med en lengde på ca. 5 km. I den østlige delen av lagunen holder spinndelfiner til. Den sørlige delen av revet er den flotteste hardkorallhagen i revet, der vi dykker på et fint grunt platå som ender med en drop off.

Finn ut mer

Gota Sataya

dykkestedet ligger 15 minutter fra Satayh lagune på nordsiden, nordsiden av revet med 6 ergs som går opp fra 22 m dyp til overflaten, sørlige platåets dybde starter fett -10 m til 30 m

Finn ut mer

Malahi Reef

High light dykkesteder i Fury Shoals. (Malahi) betyr lekerev, mange Pinnacles og gjennom det er det fantastiske kløfter og gjennom det 2 små grotter.

Finn ut mer

Erg Abu Diab

Erg Abu Diab . Erg betyr Pinnacle på arabisk og er en enorm tinde som starter fra overflatevann og faller fra hver side til 75 meter. der du har sjansen til å se mange ting, store fisk i grupper og myke koraller.

Finn ut mer

Sha’ab Claudio

Claudio Reef er det mest lyssterke revet i Fury Shoals, det består av to små rev og det sørlige revet har to fantastiske store grotter. Grottene er ikke helt tildekket, ovenfra er det hull og lys slipper inn. Grottene ligger på grunt vann.

Finn ut mer

Sha’ab Maksur

Shaab Maksour er et stort rev som ligner på Elphinstone Reef. Det er et enormt rev med to platåer, en nordlig og en sørlig, som begge er dekket av myke koraller og viftekoraller. Det er stup på hver side av revet. Midt på revet på vestsiden er det en liten lagune.

Finn ut mer

Abu Galawa Kebir Wreck

Abu Galawa Kebir betyr stor lagune. Den inneholder to store rev, nordsiden er større og inneholder en fin grunn lagune og et ytre rev, fin korallhage og sandbunn, som ender i en Drop off. Det sørlige revet inneholder et fint vrak.

Finn ut mer

Abu Galawa Small

Galwa Sorayer betyr liten lagune. Den inneholder fire små korallrev og har en liten lagune mellom revene. Ved det ytre revet på vestsiden ligger et lite seilvrak.

Finn ut mer

Shaab Hamam, Fury Shoal

Shaab Hamam er et av de vakreste revene i Fury Shoal, også kalt trappen til himmelen. Inneholder 4 små rev og gjennom revene er det fine kanaler. Den østlige kanalen er helt fantastisk når du klatrer opp til himmelen og ender med en fin bue full av myke koraller.

Finn ut mer