Πετάστα του σαν πουλί

Όπως οι ακτίνες manta, οι ακτίνες αετών είναι μεταξύ των μεγαλύτερων ακτίνων. Το πιο γνωστό και πιο δημοφιλές είδος είναι η στίγματα αετός ακτίνα, μία από τις πιο όμορφες ακτίνες και από τα πιο επιθυμητά για να δει από δύτες. Αυτά τα ζώα έχουν τη μοναδική ικανότητα να κινούνται τόσο προς τα εμπρός όσο και προς τα πίσω χρησιμοποιώντας τα θωρακικά πτερύγιά τους. Δεν θα ξεχάσετε ποτέ να παρατηρείτε αυτές τις μεγαλοπρεπείς κινήσεις ενώ βουτάτε με ακτίνες αετού.

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Καταγεγραμμένες καταδύσεις
Show affiliated training centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.