Προγράμματα

Προγράμματα

 • Οικολογία
 • Εκπαίδευση Έκτακτης Ανάγκης
 • Αυτόνομη κατάδυση
 • Snorkel Diver
 • Extended Range (XR)
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

 • Ρυθμιστές Πλευστότητας
 • Dive Computer
 • Ρυθμιστής
 • Κύλινδροι
Γεμίσματα αερίου

Γεμίσματα αερίου

 • Αέρας 
 • Nitrox
 • Οξυγόνο
Εξοπλισμός

Εξοπλισμός

 • Dive Computer
 • Εξοπλισμός
Πληρωμή

Πληρωμή

 • Πιστωτική κάρτα
 • Χρωστική κάρτα
Αυτόνομη κατάδυση
dive_centercareer
Extended Range (XR)
xr
Ειδική Διαβάθμιση
mdbswim

Συνεργαζόμενες περιοχές κατάδυσης