Αυτόνομη κατάδυση
dive_centerit
Ειδική Διαβάθμιση
diamond
Προγράμματα

Προγράμματα

  • Οικολογία
  • Εκπαίδευση Έκτακτης Ανάγκης
  • Αυτόνομη κατάδυση
  • Snorkel Diver
  • Extended Range (XR)
Άλλες Προσφορές

Άλλες Προσφορές

  • Καταδύσεις από σκάφος
  • Καταδύσεις από την ακτή
Γεμίσματα αερίου

Γεμίσματα αερίου

  • Αέρας 
Εξοπλισμός

Εξοπλισμός

  • Υπολογιστής κατάδυσης
  • Εξοπλισμός

Συνεργαζόμενες περιοχές κατάδυσης