Προγράμματα

Προγράμματα

 • Οικολογία
 • Εκπαίδευση Έκτακτης Ανάγκης
 • Αυτόνομη κατάδυση
 • Snorkel Diver
 • Extended Range (XR)
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

 • Ρυθμιστές Πλευστότητας
 • Στολές νεοπρέν
 • Ρυθμιστής
 • Φιάλες
Άλλες Προσφορές

Άλλες Προσφορές

 • Καταδύσεις από σκάφος
 • Παρασυρόμενες Καταδύσεις
 • Νυχτερινές καταδύσεις
 • Καταδύσεις από την ακτή
 • Καταδύσεις σε ναυάγια
 • Ιδιόκτητο σκάφος κατάδυσης
 • Καταδύσεις Ταξινόμησης
 • Καταδύσεις Πισίνας
Γεμίσματα αερίου

Γεμίσματα αερίου

 • Αέρας 
Εξοπλισμός

Εξοπλισμός

 • Υπολογιστής κατάδυσης
 • Εξοπλισμός
 • Φωτογραφία και Βίντεο
 • Σκούτερ
 • Βίντεο
Πληρωμή

Πληρωμή

 • Μετρητά
 • Πιστωτική κάρτα
 • Χρωστική κάρτα
Αυτόνομη κατάδυση
dive_centerit
Extended Range (XR)
xr
Ειδική Διαβάθμιση
diamondmdb

Συνεργαζόμενες περιοχές κατάδυσης