Προγράμματα

Προγράμματα

 • Οικολογία
 • Εκπαίδευση Έκτακτης Ανάγκης
 • Ελεύθερη κατάδυση
 • Mermaid
 • Rebreather/συσκευή κλειστού κυκλώματος
 • Αυτόνομη κατάδυση
 • Snorkel Diver
 • Extended Range (XR)
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

 • Ρυθμιστές Πλευστότητας
 • Υπολογιστής κατάδυσης
 • Στεγανή στολή
 • Στολές νεοπρέν
 • Rebreather/συσκευή κλειστού κυκλώματος
 • Ρυθμιστής
Άλλες Προσφορές

Άλλες Προσφορές

 • Καταδύσεις ΑΜΕΑ
 • Καταδύσεις από την ακτή
 • Καταδύσεις Extended Range
Γεμίσματα αερίου

Γεμίσματα αερίου

 • Αέρας 
 • Αργόν
 • Κατάδυση Nitrox
 • Οξυγόνο
 • Trimix
Εξοπλισμός

Εξοπλισμός

 • Rebreather/συσκευή κλειστού κυκλώματος
Πληρωμή

Πληρωμή

 • Μετρητά
 • Πιστωτική κάρτα
 • Χρωστική κάρτα
Αυτόνομη κατάδυση
dive_center
Extended Range (XR)
xr
Rebreather/συσκευή κλειστού κυκλώματος
rebreather
Ελεύθερη κατάδυση
freediving
Snorkel Diver
sno
Mermaid
mermaid
Ειδική Διαβάθμιση
diamondmdbclassified

Συνεργαζόμενες περιοχές κατάδυσης