Hlavačka - Loach Goby

Loach goby je středně velká ryba žijící v tropických, rychle tekoucích potocích v horských oblastech Asie. Obvykle se nacházejí po celé Číně a jižním Japonsku a na ostrovech Filipín, Indonésie, Nové Guineje a Šalamounových ostrovů. Loach goby lze nalézt lpění na skalách v těchto rychlých proudech. Rádi se schovávají ve skalách, zvláště když se cítí ohroženi.

Potápěči mohou vidět, jak se po vodě rychle řítí po vodě a pase se na řasách rostoucích na skalách. Tato ryba žijící na dně je identifikovatelná svou zploštělou hlavou a čenichem, ventralálně umístěnými ústy, rozsáhlou kaudální ploutví a hustými širokými prsními ploutvemi. Prozkoumejte mapu níže a najděte místa, kde žijí loach gobies.