شنای سریع ساکنین پایین

گوبی لوچ ماهی متوسطی است که در نهرهای گرمسیری و پر جریان در مناطق کوهستانی آسیا زندگی می کند. آنها معمولاً در سراسر چین و جنوب ژاپن و در جزایر فیلیپین، اندونزی، گینه نو و سلیمان یافت می شوند. گوبی لوچ را می توان در این جویبارهای سریع به صخره ها چسبیده بود. آنها دوست دارند در صخره ها پنهان شوند، به خصوص زمانی که احساس خطر می کنند.

غواصان می توانند حین چریدن جلبک هایی که روی صخره ها رشد می کنند، گوبی لوچ را ببینند که به سرعت در سراسر آب می چرخد. این ماهی که در پایین زندگی می کند با سر و پوزه صاف، دهان قرار داده شده در شکم، باله دمی قابل توجه و باله های سینه ای ضخیم و پهن قابل شناسایی است. نقشه زیر را کاوش کنید تا مکان های غواصی را پیدا کنید که گوبی های لوچ در آن زندگی می کنند.