Ochrana zákazníka

Svým zákazníkům chceme nabízet jen ty nejlepší zážitky, proto výcvik nejvyšší kvality je a zůstává prvořadým cílem SSI! Z tohoto důvodu mohou všichni zákazníci ještě před zahájením vlastního výcviku kdykoli získat informace o členech, kteří svoji činnost u SSI ukončili, a také si mohou ověřit status všech aktivních členů SSI.

Všichni spotřebitelé si mohou snadno ověřit pedagogickou kvalifikaci instruktorů a aktivní status profesionála SSI tím, že si nechají předložit doklad o kvalifikaci profesionála (Pro-Card). Jednoduše si pak naskenují QR kód na zadní straně karty Pro-Card a zjistí aktuální stav, který se zobrazí přímo na stránce MySSI.

Someone who is scanning a SSI Professional QR Code to see if this person has some QMS Issues

Seznam vyloučených profesionálů SSI

Poznámka: Následujícím bylo ukončeno členství v SSI. Tyto osoby již nejsou členy SSI, a nemohou proto poskytovat výcvik SSI ani se sami nesmí prezentovat jako členové SSI.

Řízení kvality společnosti SSI obsahuje soubor pokynů k zajištění kvality SSI, které se řídí jasně definovaným souborem postupů, který zahrnuje zprávu o skutečnostech, zjištění všech pohledů na stížnost a v případě potřeby i nabídku nápravných opatření včetně přeškolení. K vyloučení dochází pouze tehdy, když člen SSI odmítne na stížnost odpovědět, provést nápravná opatření nebo když je povaha stížnosti natolik závažná, že je vyloučení nezbytné k ochraně veřejných zájmů nebo zachování integrity organizace SSI.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se uvedené osoby, obraťte se na oddělení zajištění kvality SSI na adrese incident@diveSSI.com.