Potápění v místě Kulkwitzer See

Kulkwitzer See je jezero na okraji města Markranstädt v Sasku, asi 11 km jihozápadně od lipska. Jezero vzniklo ze dvou bývalých důlních lokalit lignitu; od roku 1864 se zde těženo uhlí, zpočátku pod zemí, a po roce 1937 z otevřené jámy. S průměrnou hloubkou 20 m (65 ft), jeho omezená rozloa nedělá to spravedlnost, jak to považuje někteří za jeden z nejzajímavějších potápěčských lokalit v jižním Německu. Jeho bývalé důlní struktury; velké kolejnice, rezavé plošiny a meandrující cesty, ozvěna průmyslového minimalismu, zatímco jeho rozmanité druhy sladkovodních ryb udržují jezero hemžící se životem.

Volně žijících živočichů Setkání v Kulkwitzer See

Potápěčské lokality k návštěvě v Kulkwitzer See