OCHRANA ZÁKAZNÍKA


SEZNAM PROPUŠTĚNÝCH PROFESIONÁLŮ SSI

Svým zákazníkům chceme nabízet jen ty nejlepší zážitky, proto výcvik nejvyšší kvality je a zůstává prvořadým cílem SSI! Z tohoto důvodu mohou všichni zákazníci ještě před zahájením vlastního výcviku kdykoli získat informace o členech, kteří svoji činnost u SSI ukončili, a také si mohou ověřit status všech aktivních členů SSI.

Všichni spotřebitelé si mohou snadno ověřit pedagogickou kvalifikaci instruktorů a aktivní status profesionála SSI tím, že si nechají předložit doklad o kvalifikaci profesionála (Pro-Card). Jednoduše si pak naskenují QR kód na zadní straně karty Pro-Card a zjistí aktuální stav, který se zobrazí přímo na stránce MySSI.

Poznámka: Následujícím bylo ukončeno členství v SSI. Tyto osoby již nejsou členy SSI, a nemohou proto poskytovat výcvik SSI ani se sami nesmí prezentovat jako členové SSI.

Ochrana ZÁKAZNÍKA – Seznam propuštěných profesionálů SSI

Program SSI MAP (Monitor Assessment Procedures) popisuje proces zajištění kvality, který je prováděn podle jasně definovaných směrnic. Předpokladem pro postup zajištění kvality SSI je předložení písemné stížnosti, po níž následuje shromáždění skutečností s přihlédnutím ke všem zúčastněným stranám a nakonec, pokud je nutné, přijetí nápravných opatření včetně povinné rekvalifikace. K přímé výpovědi člena SSI dochází pouze ve zcela výjimečných případech, například tehdy, kdy člen SSI odmítá reagovat na stížnost nebo učinit nápravná opatření, anebo je-li porušení standardů tak závažné, že jeho propuštění je nezbytné pro ochranu veřejných zájmů nebo pro zachování integrity organizace SSI.

Budete-li mít otázky týkající se člena SSI, můžete se kdykoli obrátit na oddělení zajištění kvality SSI na adrese incident@diveSSI.com.