Lặn ở Công viên Hải dương Roatan / West End

Khu vực phổ biến nhất để Lặn ở Roatan là Công viên Hải dương Roatan, còn được gọi là West End, là một phần của công viên hải dương rộng lớn hơn có tên là Công viên Quốc gia Biển Quần đảo Bay; khu vực này được tạo ra để bảo vệ một phần đáng kể của Hệ thống Rạn san hô Trung Mỹ. Ở đây bạn sẽ tìm thấy điều kiện lặn tốt và những địa điểm vắng người. Bức tường West End là một địa điểm dẫn vào rãnh Cayman và chứa đầy san hô phát triển tuyệt vời. Các địa điểm tuyệt vời khác mà bạn phải ghé thăm bao gồm Turtle Crossing, Aguila Wreck, Half Moon Bay Wall và Roatan's Shark Dive.

Các địa điểm lặn tại Công viên biển Roatan / West End