Haj eller rocka? Det är ingetdera!

Gitarrfisken är en perfekt kombination av haj och rocka och utgör en egen familj av broskfiskar med egenskaper som påminner om båda. De är kända för sina långsträckta, tillplattade kroppar, sina strålliknande vingar och sina två ryggfenor på stjärten, som har formen av en gitarr, vilket gett dem deras gemensamma namn. De kallas också banjohajar eller fiddlerrockor och det finns ungefär 50 olika arter i tre olika släkten.

Det är ganska vanligt att dyka med gitarrfiskar, eftersom de är rikligt förekommande och allmänt spridda i tropiska och varmt tempererade havsområden världen över. Dykare och snorklare kan lätt stöta på dem eftersom de föredrar grunda vatten där de simmar långsamt längs botten och livnär sig på småfiskar, blötdjur och kräftdjur. De gillar att gräva ner sig i den leriga eller sandiga havsbotten, vilket gör dem svåra att upptäcka ibland, så håll ögonen öppna när du letar efter dem. Utforska kartan nedan för att se de populäraste dykplatserna där de har påträffats runt om i världen.