Fängslande revborrar

Muränor är en av de mest fascinerande fiskarna på revet och finns i nästan alla storlekar och färger, från den lilla, ljusblåa bandålen, den minsta är i genomsnitt bara 25 cm lång, till den svartspräckliga jättemurännen som kan bli upp till 4 meter lång! Det finns faktiskt nästan 200 olika arter. De flesta muränor är havslevande fiskar, men flera arter har setts i bräckt vatten, och bara några få finns i sötvatten. De skiljer sig tydligt från andra revfiskar med sina långa, slingrande kroppar, spetsiga nosar fulla av vassa tänder och långa ryggfenor som löper över hela kroppens längd. Oavsett art är dessa djur alltid spännande att se under dykning.

De kan leva i både tropiska och tempererade vatten, men de lever oftast i korallrev i varma hav över hela världen. Om du dyker på ett varmvattenrev finns det troligen en muräna någonstans i närheten, du behöver bara hitta den. Man ser dem vanligtvis med huvudet sticker ut från revet och munnen pendlar mellan öppet och stängt, ett beteende som ofta misstas för att vara aggressivt, men som i själva verket är ett sätt för dem att hålla vattnet pumpande förbi sina gälar för att andas. Om du alltid har velat dyka med muränor kan du kolla in alla dykplatser runt om i världen på kartan nedan där de har setts.