Dessa data tillhandahålls från loggboksinformationen i MySSI-appen

Anslutna Utbildningscenter

Närliggande Dykplatser

Caster Rock

Castor Rock ligger nära startplatsen vid False Bay Yacht Club och Simon's Towns brygga, och är relativt skyddad från sydvästlig svallvåg. Platsen är grund och lämpar sig för nybörjardykare, men har områden med högprofilerad naturskön topografi.

Lär dig mer

Ark Rock

Uppkallad efter den stora klippan med samma namn på SAN-korten. 550 meter norr om Penguin Point. Detta är den största klippan nära kusten i Simon's Town-området, och den är omisskännlig som landmärke.

Lär dig mer

Boulders Beach

Simonstown Boulders är ett lättillgängligt dyk från land. Medeldjupet är 6 meter och maxdjupet 9 meter, så det är en bra dykplats för nybörjare.

Lär dig mer

Waters Edge

Det är här Simon's Bay möter Kaphalvöns sydkust och kustlinjen gör en tydlig sväng och blir mer utsatt för svallvågor och vindar från sydost. Denna plats ligger i ett marint skyddsområde (2004). Tillstånd krävs. Platsen ligger helt och hållet inom Boulders Restricted Zone.

Lär dig mer

Windmill Beach

Platsen har en mycket lätt och skyddad strand och en liten vik med sandbotten som lämpar sig för träningsövningar, samtidigt som den har en varierad topografi, en varierad ekologi och ett stort område att utforska.

Lär dig mer

Froggy Pond

Den här lilla viken heter faktiskt "Froggy Pond" på de officiella kartorna och sjökorten över området. Trots namnet är detta ett havsdyk, och det finns inga grodor! Dykplats vid kusten som är lämplig för träningsövningar eftersom den är skyddad och har en platt sandbotten.

Lär dig mer

SS Clan Stuart (Wreck)

SS Clan Stuart är ett historiskt vrak vid kusten i Simon's Town-området på False Bay-kusten på Kaphalvön. SS Clan Stuart är ett 3500 ton tungt brittiskt turordrivet ångfartyg som transporterade en last av kol. Det gick på grund efter att ha dragit sitt ankare i en sydostlig storm den 21 november 1914.

Lär dig mer

A-frame

Gå in vid klipporna till vänster och simma mot de två toppklipporna ut mot havet. Den mindre klippan till vänster har en genomgång med tre ingångar. Till höger finns en större klippa med mycket att se längs klippans vägg. Detta dyk är mer för avancerade dykare.

Lär dig mer

Long Beach Simons Town

Tack vare hamnens form är Long Beach väl skyddad från de flesta vindar och vågor. Den här dykplatsen har ett maximalt djup på cirka 18 meter. Denna dykplats kräver ingen båttur och är ett utmärkt landdyk.

Lär dig mer

Outer Photographers Reef

Detta är bara ett av de många mindre offshore-rev på 20-30 meters djup som finns längs False Bays kust söder om Roman Rock-revkomplexet, där det finns ett måttligt antal utspridda granitklippor av olika storlek, av vilka många är praktiskt taget okända.

Lär dig mer