Dessa data tillhandahålls från loggboksinformationen i MySSI-appen

Anslutna Utbildningscenter

Närliggande Dykplatser

La Piscina

Den här dykplatsen har en hygglig boj som ligger på östra sidan av ön Tarifa. Förankringsdjupet är 15 meter. Det finns möjlighet till drivdykning. Det finns möjlighet att se väggområdet mellan 15 och 9 meter.

Lär dig mer

El Boquete

BOQUETE ÄR ETT HÅL I ÖNS VÄGG GENOM VILKET VI KAN NÅ YTAN. DET LIGGER NÄRA SAN ANDRES-BÅGEN I NORDLIG RIKTNING PÅ 6 METERS DJUP, PÅ ÖNS PLATTFORM.

Lär dig mer

Pecio San Andrés (Wreck)

San Andrés är ett ångfartygsvrak från mitten av 1800-talet. Du kan se en del av däcket och de två bussningarna på sidorna av de blad som drev fartyget. Fartyget har många hål som är fulla av liv. Här är det lätt att se gropborrar och congerålar.

Lär dig mer

Punta Marroquí de Levante

Den sydligaste dykplatsen i Tarifa i Medelhavsområdet, precis framför Punta Marroquí på duvornas ö, på Levante-sidan. Nedstigning från rep till 16 meters djup. Du måste vara försiktig på botten med järnresterna av ett litet skeppsvrak.

Lär dig mer

Vuelta a la Isla

DYKNING MED DPV SCOOTER FÖR ATT ÅKA RUNT HELA ÖN. DU KAN GÖRA DET FRÅN ATLANTEN TILL MEDELHAVET ELLER TVÄRTOM, BEROENDE PÅ MILJÖFÖRHÅLLANDENA. VI KAN SE ALLA OLIKA SORTERS FISKAR SOM BOR I VATTNEN RUNT ÖN.

Lär dig mer

Pepe’s Point

Nedfärden vid denna dykplats sker utan en referensboj. Ingången är vid kanten av klippan på öns plattform som ligger mellan sex och åtta meter, precis vid korsningen mellan Atlanten och Medelhavet. Klippan går ner till 22 meter och därifrån till 40-50 meter.

Lär dig mer

Playa - La Garita

Det här dyket är för alla dyknivåer i den medelhavsliknande delen av ön Tarifa. Tillträde är möjligt via stranden eller båten. Djup från 0 till 12 meter.

Lär dig mer

Puerto Fenicio

Dykning för alla dyknivåer på Atlanten på ön Tarifa med möjlighet att komma in från stranden eller med båt. Djup mellan 0 och 12 meter.

Lär dig mer

Punta Marroquí de Poniente

Dykning i det sydvästra området av Tarifa. Nedfärden sker med en boj i naturparken i raksträckan. Djup mellan 16 och 30 meter.

Lär dig mer

Las Calderas (Wreck)

Ett sjunket fartyg från början av 1900-talet. Det kallas Las Calderas efter de tre pannor som kan ses från fartygets vrak. Resterna av fartyget ligger utspridda över ett stort område.

Lär dig mer