Havets fåglar

Revmanta är den näst största rockaarten i världen efter sin nära släkting, den jättelika oceaniska mantan, som kan bli upp till 3,5 meter bred eller mer. Faktum är att dessa två typer betraktades som en enda art fram till 2009 då de officiellt delades upp i två olika arter. Rejvmanta finns i tropiska och subtropiska vatten i hela Indo-Stillahavsregionen. Till skillnad från den djupare levande oceaniska jättemantan föredrar de grundare vatten och kryssar vanligtvis över korallrev och andra kustnära livsmiljöer.

På grund av deras grunda livsmiljö och det faktum att de inte gör stora vandringar utan föredrar att stanna inom ett visst område, är de lätta att stöta på vid dykning i kust-, rev- och ö-vatten. Det finns inget bättre än att se dessa stora filtermatare sväva förbi dig som en flock fåglar. Om du alltid har velat dyka med revmangor, klicka på kartan nedan för att upptäcka de bästa dykplatserna där man kan stöta på dem.