Dykning i Kulkwitzer See

Kulkwitzer See är en sjö i utkanten av staden Markranstädt i Sachsen, cirka 11 km sydväst om staden Leipzig. Sjön har uppstått ur två tidigare brunkolsbrytningsplatser. Från 1864 bröts kol där, först under jord och efter 1937 från ett dagbrott. Med ett genomsnittligt djup på 20 meter gör dess begränsade utbredning den inte rättvisa, eftersom den av vissa anses vara en av de mest intressanta dykplatserna i södra Tyskland. Dess tidigare gruvstrukturer, stora rälsar, rostiga plattformar och slingrande stigar är ett eko av industriell minimalism, medan de olika arterna av sötvattenfiskar gör att sjön kryllar av liv.

Dykplatser i Kulkwitzer See

Vattenlivet i Kulkwitzer See