Consumer Protection

SSI is dedicated to the quality of our training to provide our divers with the best possible scuba experience. This is and remains our primary goal. In order to protect our divers, SSI feels the need to inform consumers about any Expelled SSI Professionals and the same option to check the status of all current and active SSI Professionals before starting a training program.

Consumers can easily check the Teaching Qualifications and Active Teaching Status of any SSI Professional by simply having him/her show you their Professional credentials (pro-card). For further verification, you can also scan the QR Code on the back of their pro-card and view their current status in MySSI.

List of expelled SSI Professionals

Note: The following list of SSI Professionals have been expelled. These individuals are no longer SSI Professionals and are not authorized to conduct any SSI training courses, nor represent themselves as SSI Professionals.

SSI Quality Management innehåller en uppsättning riktlinjer för att säkerställa SSI:s kvalitetssäkring som följer en tydligt definierad uppsättning rutiner som inkluderar en rapport av fakta, inhämtar alla perspektiv på klagomålet och, vid behov, även erbjuder korrigerande åtgärder inklusive omskolning. Utvisning sker endast när SSI-medlemmen vägrar att svara på klagomålet, genomföra korrigerande åtgärder eller när klagomålets karaktär är så allvarlig att utslutning är nödvändig för att skydda allmänna intressen eller bevara SSI-organisationens integritet.

Om du har några frågor om en person som är listad, vänligen kontakta Quality Assurance Department på SSI under incident@diveSSI.com.