Najbardziej kolorowe delfiny

Delfin pospolity jest jednym z najbardziej popularnych historycznie delfinów odnotowanych w sztuce i literaturze. Obecnie jest to wspólna nazwa dwóch gatunków, krótko- i długodziobego delfina pospolitego, z których oba można znaleźć w tropikalnych i ciepłych i umiarkowanych częściach oceanu. Odmiana długodziobata występuje głównie wzdłuż wód przybrzeżnych, natomiast krótkodziobata występuje w wodach przybrzeżnych, najczęściej we wschodniej części tropikalnego Oceanu Spokojnego. Oba gatunki występują jednak w południowej części Zatoki Kalifornijskiej i niekiedy sumują się tysiące razy!

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Logged Dives
Show affiliated training centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.