OCHRONA KONSUMENTÓW


LISTA OSÓB POZBAWIONYCH CZŁONKOSTWA (WYDALONYCH)

SSI z pełnym oddaniem dba o jakość swoich szkoleń, aby zapewnić nurkom jak najlepsze doświadczenia i przeżycia nurkowe. To jest i pozostaje naszym głównym celem. W celu ochrony naszych nurków, SSI odczuwa potrzebę informowania konsumentów o każdym przypadku usunięcia osoby z listy członków SSI i tym samym zapewnienia możliwości sprawdzenia statusu wszystkich aktualnych i aktywnych członków SSI przed rozpoczęciem programu szkoleniowego.

Klienci mogą w prosty sposób sprawdzić Kwalifikacje Szkoleniowe oraz Aktywny Status Nauczania każdego SSI Professional'a, prosząc członka SSI o pokazanie swoich uprawnień (pro-card). W celu dalszej weryfikacji możesz zeskanować kod QR wydrukowany na certyfikacie SSI Professional'a i sprawdzić jego/jej aktualny status w MySSI.

Uwaga: Poniżej wymienione osoby zostały pozbawione członkostwa SSI (wydalone). Osoby te nie są już członkami SSI i nie mogą prowadzić żadnych kursów szkoleniowych SSI, ani też nie mogą przedstawiać się jako członków SSI.
LISTA OSÓB POZBAWIONYCH CZŁONKOSTWA SSI (WYDALONYCH)

SSI MAP (Monitor Assessment Procedures) to zestaw wytycznych, których celem jest zapewnienie Gwarancji Jakości SSI, które są zgodne z jasno określonym zestawem procedur, obejmujących raport rzeczywistych zdarzeń (faktów), uzyskanie wszystkich opinii na temat skargi oraz, w razie potrzeby, nawet przedstawienie działań naprawczych, w tym odbycie ponownego szkolenia. Wydalenie z SSI (pozbawienie członkostwa) ma miejsce tylko wtedy, gdy członek SSI odmawia odpowiedzi na skargę, realizacji działań naprawczych lub gdy charakter skargi jest tak poważny, że wydalenie jest konieczne w celu ochrony interesów publicznych lub zachowania integralności organizacji SSI.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące osoby wymienionej na liście, skontaktuj się z działem Quality Assurance Department w SSI, pisząc na adres: incident@diveSSI.com.