Reef Dwellers med ornamenterte mønstre

Du trenger bare å se en avtrekkerfisk svømme forbi for å vite at du offisielt befinner deg i tropene. Disse fargerike og sirlig mønstrede fiskene er vanlige i de subtropiske og tropiske områdene av verdenshavene, og det største artsmangfoldet finnes i Indo-Stillehavet. Det finnes rundt 40 ulike arter av avtrekkerfisk med en gjennomsnittlig lengde på 20-50 cm, men steintrekkerfisken kan bli opptil 1 m lang.

Å dykke med avtrekkerfisk er en fornøyelse for fotografer, ettersom de ofte er merket med visuelt slående linjer og flekker. De vandrer rundt på bunnen av revet på jakt etter småfisk, krepsdyr, bløtdyr og kråkeboller som de kan spise. Avtrekkerfisken er vanligvis ensom, bortsett fra i paringstiden. Vær forsiktig i denne perioden, da de kan bli svært aggressive. Utforsk kartet nedenfor for å finne ut hvor du kan dykke med avtrekkerfisk.