Dykk med fascinerende sandål

tobis omfatter flere små fiskearter i tobisfamilien, Ammodytidae. I motsetning til navnet er tobis slett ikke en ål, men en utpreget slank fisk med en spiss snute som gir den et ålelignende utseende. Navnet har den fått fordi den graver seg ned i sanden med halen først for å unnslippe rovdyr.

Tobis er en viktig del av det marine økosystemet. Den er favorittføde for mange sjøfugler som lundefugl og terner, nise og andre fisk som lyr og makrell. Sandålene svaier over hullene sine i sanden mens de spiser plankton som passerer forbi. Du kan finne dem i hav over hele verden, men de er spesielt fremtredende i nordlige havområder. Ta en titt på kartet nedenfor for å se hvor du kan dykke med tobis.