Ronjenje u bid nok

Ovdje ima toliko otoka za istraživanje, da možete birati između različitih iskustava. Na Bik Noku i Bidi Nai strme vapnenačke litice koje uranjaju u vode i stvaraju zidove prepune morskog života, prevjesa i špilja. Ovdje ćete vidjeti sve, od kornjača jastrebova do morskih konjica i morskih zmija, dok je Ma Long poznat po mnoštvu kornjača, a Pa Long ima prekrasan plitki greben. Vikinška špilja i zid Phi Ley također su poznati po svojoj dramatičnoj geologiji i morskom životu koji štite.

Ronilačka mjesta u Bid Nok, Bida Nai, Ma Long, Pa Long, VikingCave i Phi Ley Wall