غواصی در بید نوک

در اینجا جزایر زیادی برای کاوش وجود دارد، شما باید تجربیات مختلفی را انتخاب کنید. در بیک نوک و بیدا نای صخره‌های آهکی شیب‌دار که در آب فرو می‌روند و دیوارهایی مملو از زندگی دریایی، برآمدگی‌ها و غارها ایجاد می‌کنند. در اینجا همه چیز از لاک پشت های پوزه عقابی گرفته تا اسب دریایی و مارهای دریایی را خواهید دید، در حالی که ما لانگ به خاطر لاک پشت های فراوانش معروف است و پا لونگ صخره های کم عمق زیبایی دارد. غار وایکینگ و دیوار فی لی نیز به دلیل زمین شناسی چشمگیر و حیات دریایی که در آن پناه می برند مشهور هستند.

سایت های غواصی در Bid Nok، Bida Nai، Ma Long، Pa Long، Viking Cave و Phi Ley Wall